Enjektörlerde, sadece çalışmadığı zaman bir arıza vardır denilemez. Enjektörler kararında bir püskürtme yaptığı durumlarda normal çalışıyor olarak kabul edi...