Kasko Sigortası Hangi Hasarları Karşılamaktadır

Yazar Yorum Yap 74 views
Kasko Sigortası Hangi Hasarları Karşılamaktadır

Kasko Sigortası Hangi Hasarları Karşılamaktadır?

Kasko sigortası, kapsamı hep merak edilen ve hangi hasarları kapsadığı hakkında farklı fikirler yürütülen bir sigorta koludur. Ancak kasko sigortasının kapsamının sadece sigortalanan araç olduğunu söylemek ve böylelikle sınırı kolaylıkla çizmek mümkündür. Kasko yapılan bir araç sadece kendisine gelecek zararlara karşı sigortalanmış olur. Karışmış olduğu kazalarda karşı tarafların göreceği zararlar teminat kapsamında değildir. Kasko sigortası yaptırılmış olan bir aracın kazaya karışması halinde karşı taraflara yönelik bir tazminat ödemesi söz konusu olmaz. Bunu sağlaması bakımından zorunlu trafik sigortasının bulunması hayati öneme sahiptir.

Kasko teminatları çerçevesinde çarpma, çarpılma, çalınma, hırsızlık, yangın gibi temel risklere karşı araç sigortalanmış olur. Bir aracın karşı karşıya kalabileceği hasar çeşitleri bakımından geniş bir yelpaze söz konusudur. Bununla birlikte aynı durum kasko teminatları bakımından da geçerlidir ve her türlü riske karşı aracı sigorta korumasına almak mümkündür. Kasko fiyatları bu doğrultuda genişleyen kasko teminatları nispetinde artış veya azalış gösterir. Ne kadar çok risk teminat altına alınmak istenirse o kadar çok prim ödenmesi söz konusu olacaktır.

Kasko Sigortası ile Hangi Hasarlar Teminat Altına Alınabilir?

Kasko sigortası ile sigortalanan araçlar için bir kısmı standart olarak sunulan, bir kısmı da ilave teminatlar olarak eklenip çıkarılabilen riskler bulunur. Bunlar arasında çarpma, çarpışma, devrilme, yanma, hırsızlık, deprem, sel, terör eylemleri sonucu oluşan zararlar başlıca riskler arasında sayılabilir. Bunlara asıl anahtarın çalınması sonucu hırsızlık, anahtar kaybı, yetkisiz kişilerin aracı çekmesiyle oluşan zararlar, kemirgen teminatı, kilit sistemi teminatı gibi ilave unsurları dahil etmek de mümkündür.

Pek çok sigorta şirketi standart paketlerine mini onarım, cam değişimi, çekici hizmeti, yol yardım hizmeti, ikame araç gibi ilave hizmetleri ekleyerek daha geniş kapsamlı ve tüketici lehine pek çok fayda içeren poliçeler sunabilmektedir. Burada unutulmaması gereken husus poliçeye dahil edilen pek çok teminat karşılığında ilave prim ödenmesinin gerekeceğidir.

Tek Taraflı Kazalarda ve Kusurlu Olunan Kazalarda Kasko Ödeme Yapar mı?

Direğe çarpma, duvara çarpma, devrilme gibi başka bir araç olmaksızın tek taraflı olarak gerçekleşen kazalarda kasko sigortası geçerlidir. Teminatlar dahilinde tüm ödemeler yapılır. Teminata dahil olmayan riskler gerçekleşmiş ise bu durumda kazanın tek taraflı veya çok taraflı olmasına bakılmaksızın ödeme yapılmaz. Kasko sigortası için önemli olan riskin gerçekleşme durumudur. Tek taraflı veya çok taraflı olması bu çerçevede bir kriter olarak değerlendirilmez.

Kasko sigortası yapılmış bir aracın karıştığı kazada kusurlu olması hasar ödenmesine engel değildir. İki taraflı kazalarda trafik sigortası karşı tarafın hasarını karşılarken kasko sigortalının hasarını karşılar. Burada sigortalının kusurlu olup olmadığına bakılmaz. Ancak bazı hallerde kasko teminatları devre dışı kalabilir. Örneğin, anahtarın ele geçirilmesi sonucunda çalınma, kapı veya camın açık unutulması sonucu çalınma, anahtarın üzerinde bırakılması sebebiyle çalınma, otopark görevlisine teslim edilen anahtar ile çalınma durumlarında kasko teminatları işlevsiz kalabilir.

Kasko Sigortası Kapsamında Teminat Altına Alınamayan Durumlar Nelerdir?

Kasko sigortası, sürücü belgesi olmayan kişilerin kullandığı araçlar ile meydana gelen kazalarda, Karayolları Trafik Kanununda belirtilen limitleri aşan alkol seviyesindeki sürücülerin karıştığı kaza durumlarında, uyuşturucu madde etkisi altında yapılan kazalarda, savaş, işgal, düşman hareketleri, darbe, isyan, iç savaş ve ayaklanma gibi olağanüstü hallerde meydana gelen hasar ve kayıplarda ödeme yapmaz. Ayrıca sigortalının kasıtlı olarak kendisinin veya azmettiricisi olarak başkasının verdiği zararlar da teminat kapsamı dışında kalır. Bunlara ilave olarak poliçede açıkça yazılmamış ve böylelikle teminat altına alınmamış zararlar için kasko sigortası kapsamında ödeme yapılmaz.

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL

Merhaba